ผู้จำหน่าย : หจก. ที เอ็น เค วู้ด
                                          
                                        ขนาด : มาตรฐาน 4 x 8 ฟุต  หนา 2.5 - 25 มม.

      
       เกรด :-

             - GG (General Grade) in Super E0, E1, E2
             - HMR (High Moisture Resistance) in E1, E2
             

        
        รายละเอียด :-
          - แผ่น MDF ย่อมาจากคำว่า "Medium
            density fiber board"หรือแผ่นใยไม้อัดความ
            หนาแน่นปานกลาง แผ่น MDF ผลิตจากไม้
            ยางพาราสับให้เป็นชิ้นไม้ บดเป็นเส้นใยแล้ว
            นำไปผสมกับกาวอบให้แห้ง จากนั้นนำไปอัด
            ให้เป็นแผ่นด้วยแท่นอัดร้อนขัดผิวและตัดขนาดตามมาตรฐาน
          - แผ่น MDF สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งใน
            อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และการผลิตตู้ลำโพง

 

     MDF ( Medium Density Fiberboard ) คือ
     ไม้อัดที่ทำมาจาก ฝุ่นไม้ที่บดจนละเอียดผสมกาว
     แล้วอัดออกมาเป็นแผ่น ไม้แบบนี้นิยมนำมาใช้เป็น
     โครงสร้างส่วนที่ต้องการความแข็งแรง เพราะมีความ
     หนาแน่นสูงกว่า Particle Board หรือจะใช้ในส่วนที่รับ
     แรงเช่นหน้าโต๊ะ นิยมปิดผิวด้วยวัสดุปิดผิวและการทำ
     สีทาหรือพ่นเคลือบส่วนใหญ่จะปิดผิวมากกว่าเพราะ
     การพ่นหรือทาสี จะยุ่งยากมากกว่ามากและมีต้นทุน
     สูงรวมทั้งต้องใช้ ฝีมือในการทำสีอย่างมาก
 
@ Copyright by TNK WOOD.CO.TH