หจก. ที เอ็น เค วู้ด
   
                                                      ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่าย
                                                          เกี่ยวกับไม้ เช่น
    
      
       ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ( Particle Board ) ไม้เอ็มดีเอฟ ( MDF )  
       ไม้ปิดผิวเมลามีน ( Melamine Laminated Particle Board )
       ไม้อัด ( Ply Wood ) ชนิดต่างๆ และ ประตูลูกฟัก
        ( HDF  Doorskin ) ที่ได้รับมาตรฐานตั้งแต่ปี 2540
        หจก. ที เอ็น เค วู้ด ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ,
        ราคาถูกใจ, บริการท่านด้วยมิตรภาพ, เราค้าขายด้วย
        ความซื่อสัตย์, รับผิดชอบ, จริงใจ และให้เกียรติลูกค้าทุกท่าน
        เราจึงดำเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้

    
    หจก. ที เอ็น เค วู้ด
      
  86 หมู่ 10 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
        Tel. 02-149-5201 , 02-149-5202 Fax. 02-149-5203  

        E-Mail : s.tnkwood@gmail.com  Url : http://www.tnkwood.co.th

  
  ม้ MDF (Medium Density Fiber Board) หรือ เรียกว่า
   แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
   ประเภท (Composite Panel) ชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำ
   เส้นใยของไม้หรือพืชที่มีเส้นใยหรือเส้นใยของวัสดุลิก
   โนเซลลูโลส (Lignocelluloses Material)วัตถุดิบที่ใช
   ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ นำมาผสมกับกาวสังเคราะห์
   แล้วจึงอัดเป็นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้ง คือ อัดด้วยความ
   ร้อน (Dry Process)เพื่อให้เกิดความยีดเหนี่ยวระหว่าง
    เส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีกาวเป็นตัวช่วยประสาน
   โดยมีความหนาแน่นสูงไม้เอ็มดีเอฟมีความหนาแน่น
    มากกว่าไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ มีความ
    หนาแน่นประมาณ 600800กก./ม³  ในขณะที่
    ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดมีความหนาแน่น160-450 กก./ม³


  ม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particleboard) หรือบางประเทศ
   มีการ เรียกว่า (Chipboard) เป็นไม้วิศวกรรมประเภท
   หนึ่งสร้างมาจากเศษชิ้นไม้ เช่นชิปไม้หรือแม้แต่ขึ้เลื่อย
   มาประสานกันโดยสารเคมีและนำมาทำการบดอัดด้วย
   ความดันสูงปาร์ติเกิลบอร์ดจัดเป็นไฟเบอร์ด ชนิดหนึ่ง
   เช่นเดียวกับเอ็มดีเอฟและฮาร์ดบอร์ดแต่ปาร์ติเกิล
   บอร์ดมีส่วนประกอบจากชิ้นไม้ที่ี่ใหญ่กว่าปาร์ติเกิ้ล
   บอร์ดเมื่อเปรียบเทียบกับไม้จริงและไม้อัดจะมี
   ราคาที่ถูกกว่าความหนาแน่นมากกว่า
 
@ Copyright by TNK WOOD.CO.TH